Overzicht Zoek Boven
Categorie: 2 Korinthe
 
Selecteer alles
Bestanden: 8

2Co.4:1-15
De heerlijke bediening van leven, rechtvaardigheid en de Geest wordt slechts gezien door hen die zich tot de Heer bekeerd hebben. Maar vanwege die heerlijke boodschap heeft hij

...

In dit hoofdstuk van de tweede Corinthebrief schrijft Paulus aan de Corinthiërs dat zijn brief aan hen in plaats van direct zelf te komen met goede bedoelingen gedaan is. Hij wil hen de tijd

...

In deze twee hoofdstukken bemoedigt en spoort Paulus de Corinthiërs aan om hun voorgenomen gift af te staan. Hij laat in deze twee hoofdstukken zien wat de onderliggende principes zijn voor

...

In dit hoofdstuk vinden we de centrale gedachte van Paulus' evangelie en bediening maar tevens van iedere gelovige. Gods genade zou onze kracht zijn. Paulus laat zien dat de weg van de Heer zo

...