Overzicht Zoek Boven
Categorie: Hebreeën
Bestanden: Pagina 1 van 2
 
Selecteer alles
Bestanden: 17

God heeft Zich geopenbaard door mensen; maar ten laatste is Hij gekomen in de Zoon. De gelovigen tot wie de schrijver zich richt stonden echter op een gevaarlijk punt in hun leven. Zouden zij

...

Hebreeën 1 en 2:1-4

Hebr.2:5-18 De Heer Jezus, de Zoon van God is Zoon des mensen geworden om voor ons te kunnen sterven, de dood van haar macht te ontroven en de mens te kunnen herstellen naar zijn oorspronkelijke

...

We luisteren naar de waarschuwende en aansporende woorden van de schrijver van de Hebreeënbrief.

Het oude verbond stopte bij de dood en de opstanding van de Heere Jezus . Het nieuwe verbond wordt gekenmerkt door vergeving van zonden die tot stand is gekomen door Zijn werk. Al onze zonden

...