Overzicht Zoek Boven
Categorie: OT
Bestanden: Pagina 2 van 6
 
Selecteer alles
Bestanden: 54

In deze studie zullen we het graanoffer eens nader bezien en leren wat dit offer voor de Israëliet betekende en welke lessen hier voor ons uit te halen zijn. Hoewel het graanoffer vele

...

Numeri 21:1-9 De Israëlieten verlangden terug naar Egypte. Ook wij christenen kunnen soms naar de wereld verlangen. Maar de Heere vraagt ons dan om naar Hem te kijken.

Een gezin dat een begrijpelijke, maar verkeerde beslissing maakte met fatale gevolgen volgen voor het gezin. Als de Heere zijn zegen terughoudt, is dat altijd met de bedoeling om ons te doen

...

In deze geschiedenis vinden we David die Mefiboseth genade verleend ter wille van Jonathan. Ondanks zijn lichamelijke handicap en zijn afkomst uit het vijandelijke kamp behandelt David hem als

...

2Sam.5:8; 9:11,13; Ef.1:3-7 Hoewel David een hekel aan blinden en kreupelen had bewees hij goedertierenheid aan de kreupele Mefiboseth vanwege Jonathan. Hij mocht aan zijn tafel eten en

...