Overzicht Zoek Boven
Categorie: Thema
Bestanden: Pagina 4 van 7
 
Selecteer alles
Bestanden: 68

De tekstgedeelten voor deze prediking zijn de profetie van Zacharia in Luc.1, de profetie over het geboren Kind in Jes.9 en de belofte van de Erfgenaam van de troon van David in 2Sa.7. In deze

...

Naar aanleiding van de vorige spreker wil ik nog iets verder ingaan op het "God zien" door Mozes en Elia. De Schrift zegt dat God onzichtbaar is en dat geen mens ooit God gezien heeft. Maar wat

...

2 Kor. 12 vs 7 t/m 10

Handelingen 15

Galaten