Overzicht Zoek Boven
Categorie: Zacharia (2015)
Bestanden: Pagina 1 van 2
 
Selecteer alles
Bestanden: 15

Zach.1 en 2: In deze lezing geef ik een inleiding op de tijd en omstandigheden waarin de profeet Zacharia (en Haggaï) hun boodschappen van de Heer krijgen om het volk op te wekken tot

...

Zie deel 1 voor details.

Zach.3 In deze lezing neem ik u mee naar het vierde visioen van de profeet Zacharia waarin hij de reiniging van Jozua de hogepriester “meemaakt”. Deze reiniging blijkt echter niet

...

Zie deel 3 voor details.

Zacharia 4 & 5
Zacharia krijgt het visioen van de kandelaar en de olijfbomen waarin we zullen zien dat dit spreekt van het profetisch getuigenis van God tot Zijn volk. We zien hierin dat

...

Zie deel 5 voor details.

Zacharia 6
In dit laatste visioen zien we vier wagen die mogelijk engelen/geesten van de Heer zijn die Zijn oordeel uitvoeren op de aarde. We vinden dan ook het oordeel over Babel. In het

...

Zie deel 7 voor details.

In de hoofdstukken 7 en 8 vraagt het volk of zij, nu het herstel van de tempel al zo’ n eind gevorderd is, nog wel geacht worden de vastendagen te houden. God antwoord op die vraag met

...

Met Zacharia 9 zijn we aangekomen op het tweede grote deel van deze profetie. Het zal meer en gedetailleerdere vergezichten bevatten dan de eerste hoofdstukken. Dit hoofdstuk draagt het

...

Nieuwe Bijbelstudies

mp4-0Begin van het christendom
mp4-3Bij geloof horen daden