Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Nieuwe Bijbelstudies

mp4-0Begin van het christendom
mp4-3Bij geloof horen daden